Hvad tror jøder på?

Religion

Hvad er det egentligt, jøder tror på?

En åben bog med tekst på hæbraisk

Først og fremmest drejer jødedommen sig om handling i langt højere grad end selve troen. Ritualerne og handlingen er med til at skabe den jødiske identitet. Ikke desto mindre spiller troen selvfølgelig en vigtig rolle, men at sætte ord på tro er altid svært. Det har man forsøgt i over 1000 år.

Trosartikler

En stor rabbiner og filosof - Maimonides - formulerede de 13 trosartikler, som han mente, enhver jøde måtte tilskrive sig. Siden har nogen talt om særligt tre trosartikler:

Ideen om at Gud er én, at Gud har åbenbaret sig for mennesket, og at der er løn og straf efter døden
...

De tretten trosartikler, som blev udarbejdet af Maimonides omkring år 13 hundrede, er:

1. Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, højlovet være hans navn! er skaber og styrer af alt, hvad der er skabt, at ene han har skabt, skaber og vil skabe alle ting.

2. Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, højlovet være hans navn! er én, og at der ikke på nogen måde findes en enhed som hans, og han alene, som er vor Gud, var, er og vil være. 

3. Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, højlovet være hans navn! ikke er legemlig, at legemelige sanser ikke kan fatte ham, og at der intet gives, som han kan lignes ved.

4.  Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, højlovet være hans navn! er den første og den sidste.

5.  Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, højlovet være hans navn! - til ham alene bør det sig at bede, og at man ikke bør bede t il nogen uden til ham.

6.  Jeg tror fast og bestemt, at alle profeternes ord er sandhed

7. Jeg tror fast og bestemt, at vor lærer Moses' profeti, fred være med ham! er sanddru, og at han var den største blandt profeterne, blandt dem, som gik forud for ham, og dem, som fulgte efter.

8. Jeg tror fast og bestemt, at hele Torahen, som vi besidder, er den, som blev givet vor lærer Moses, fred være med ham!

9. Jeg tror fast og bestemt, at denne Torah aldrig skal omskiftes, og at aldrig nogen anden Torah vil blive givet af Skaberen, højlovet være hans navn!

10. Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, højlovet være hans navn! kender alle menneskebørns gerninger og alle deres tanker, som skrevet står: "Han, der dannede deres hjerter til hobe, han mærker også alle deres gerninger."

11. Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, højlovet være hans navn! vil gengælde dem med godt, som holder hans bud, og straffe dem, som overtræder hans bud.

12. Jeg tror fast og bestemt på Messias' komme, og måtte han end tøve, så vil jeg alligevel hver en dag håbe på, at han skal komme.

13. Jeg tror fast og bestemt, at de døde engang igen skal vækkes til nyt liv, til den tid, da det måtte være Skaberens vilje, højlovet være hans navn, ophøjet hans ihukommelse i alle evigheders evighed!

Syndefaldet ifølge jødedommen 

Selvom syndefaldet er en stor del af kristendommen, fylder det ikke nær så meget i jødedommen. Hvor Adam og Evas valg om at spise af kundskabens træ gør dem syndige (og dermed hele menneskeheden ligeså) ifølge kristendommen, betragter man i jødisk tro denne begivenhed med et mere filosofisk perspektiv som vendepunktet, hvor mennesket får sin bevidsthed, hvilket er dét, der adskiller os fra dyrene. 

Ifølge jødedommen bliver mennesket født ind i en verden uden synd med en uskyldig sjæl.
...

Faktisk bliver selve begrebet ”syndefaldet” slet ikke brugt i Torahen, men først senere i den kristne bibel, især i forhold til Jesus, hvis død retter op på menneskehedens synder. Ifølge jødedommen bliver mennesket født ind i en verden uden synd med en uskyldig sjæl. Langt de fleste rabbinere i dag mener, at mennesket synder, fordi han er uperfekt, og ikke som i kristendommen, fordi mennesket som udgangspunkt er syndigt. Læs mere om Torahen her

Emne