seks messing plader i gulvet med indskrift af navn over afdøde jøder

Erindring

Den fælles jødiske historie er et af grundlagene for det jødiske fællesskab og erindringen af en fælles fortid forbinder det jødiske folk på tværs af generationer og nationer. Derfor er det helt centralt i både den jødiske religion og jødiske kultur at kende til historien, at huske tidligere tider og lære af fortiden.

En af de største religiøse helligdage, Pesach, genfortæller historien om Moses og de tolv stammers flugt fra slaveri i Egypten. Pesach-fortællingen er med til at påminde om de svære forhold det jødiske folk har levet under igennem historien, og husker samtidig på, at mennesker stadig i dag oplever slaveri, flugt og forfølgelse. 

Erindring om uhyrlighederne under 2. Verdenskrig Holocaust er vigtig for hele verdenssamfundet, men Holocaust fylder alligevel særligt meget i den jødiske historie. Der lever stadig jøder i dag, der på mirakuløs vis overlevede Holocaust, og deres efterkommere er alle et resultat af det mirakel.  

Begge er eksempler på vigtigheden af historien i jødedommen; på vigtigheden af ikke at glemme den fælles fortid, og vigtigheden af, at værne om de forbindelser, som erindringen skaber mellem jøder.