Menneskemylder set oppefra

Identitet

En identitet har betydning for, hvordan man anskuer verden. Identitet er dog ikke noget ensartet eller uforanderligt, men en flerfoldig, nuanceret og elastisk størrelse. Mennesker er rundet af mange forskellige påvirkninger, strømninger, tilknytninger og fællesskaber, der sammen er med til at udgøre ens specifikke og særegne identitet. Og sådan er det også med jødiske identiteter.

Mens nogle danske jøder finder deres jødiske identitet i religionen, finder andre den i noget kulturelt: I jødisk mad, jødiske traditioner, i samværet med familien eller i en film af Coen-brødrene. På trods af, at der er uendelig mange forskellig måder at være jøde på, i Danmark såvel som i udlandet, er jøder alligevel bundet sammen på tværs af nationer, sprog og religiøsitet af en fælles historie, traditioner og kultur.

Så hvad betyder det egentlig at have en jødisk identitet? Og hvordan er det at være en del af en religiøs og kulturel minoritet i Danmark?

Det kan du blive lidt klogere på her: