Unge studerende mennesker

Workshop

Mangler du inspiration til din undervisning, tilbyder Jødisk Informationscenter at komme ud og facilitere workshops om minoriteter, diskrimination, mangfoldighed og ligestilling for skoleklasser på forskellige niveauer.

Workshop: Hyggeracisme eller krænkelseskultur: Hvor går grænsen?

Lever vi i en krænkelseskultur, hvor vi ikke kan lave sjov med hinanden, eller er vi omringet af en utilsigtet hyggeracisme? Hvor går grænsen og hvem skal sætte den? På Jødisk Informationscenters workshop undersøges diskrimination og racisme med udgangspunkt i virkelige cases. Her vil deltagerne gennem egne refleksioner og dialog undersøge nuancerne og gråzonerne ved hverdagsdiskrimination samt få redskaber til bedre at kunne reflektere over grænserne mellem racisme og ytringsfrihed.

Emner: Demokrati, identitet, mangfoldighed og ligestilling
Målgruppe: 7.-10. klasse og ungdomsuddannelse
Sted: Din skole
Relevante fag: Samfundsfag, religion, dansk og tværfagligeforløb
Varighed: 1-2 timer

Workshop: Lad fordomme være fortid

Antisemitismen er flere steder stigende i Europa, og i løbet af nyere tid har vi set hændelser, der viser, at antisemitismen flere steder er stigende i Europa. Hærværk på jødiske gravpladser, tilråb og chikane er eksempler på den diskrimination jøder oplever –blot fordi de er jøder. Diskrimination mod jøder kan også opstå i helt almindelige hverdagssituationer: blandt venner, kollegaer, studiekammerater eller i sammenhænge, hvor den jødiske identitet kommer i fokus.

Workshoppen tager udgangspunkt i to små film som sætter fokus på diskriminationen af jøder i et nutidigt, hverdagsperspektiv. Filmene viser hvordan jødiske minoriteter kan blive udsat for krænkelser grundet de fordomme, der fortsat florerer i samfundet, og som ofte har rod i usande myter. 

Emner: Diskrimination, fordomme, religonsfrihed
Målgruppe: 7.-10. klasse og ungdomsuddannelse
Sted: Din skole
Relevante fag: Religion, samfundsfag, dansk og i tværfaglige forløb.
Varighed: 1-2 timer

Pris

Skoler i Københavns Kommune: Det er gratis at få faciliteret en workshop for grundskoler og ungdomsuddannelser i Københavns kommune.
Skoler udenfor København: 1400 kr. samt rejseomkostninger.
Andre institutioner (kirker, foreninger m.m.): 2000 kr. samt rejseomkostninger.

Booking

Send en mail til jic@mosaiske.dk med følgende information:

  • Hvilken workshop ønsker I at få faciliteret
  • Navn (lærer/kontaktperson)
  • Skole/institution samt dennes hjemkommune
  • Mailadresse
  • Mobilnummer
  • Klassetrin og elevantal (skole) / deltagerantal (institution)
  • Datoønsker (tid og dato - minimum to)

Vi modtager helst bookinger i god tid - senest en måned før det ønskede besøg.