Plakat nothing about us without us

Konference: Nothing About Us, Without Us

Konferencerækken Nothing About Us, Without Us er et samarbejde mellem Jødisk informationscenter og Mino Danmark, der undersøger repræsentationen af etniske minoriteter i danske medier. Her kan de se eller gense de webinare, der blev afholdt som en del af konferencen.

OM KONFERENCEN

I april 2022 udgav Roskilde Universitet og Ansvarlig Presse en rapport, der viser den drastiske underrepræsentation af borgere med etnisk minoritetsbaggrund: Mens etniske minoriteter udgjorde 14% af den danske befolkning i 2021, udgjorde de blot 3,5% af nyhedskilderne i de undersøgte medier. For kvindelige minoritetskilder er underrepræsentationen endnu højere.

Men hvor den statistiske underrepræsentation af etniske minoriteter efterhånden er veldokumenteret, er konkrete og brugbare løsningerne på problematikken sværere at finde.

Gennem en række arrangementer over efteråret, vil Nothing About Us, Without Us sætte journalistikkens rolle og ansvar i repræsentationen af etniske minoriteter i medierne under lup og samle faglige eksperter, meningsdannere og journalister til konstruktive samtaler om, hvordan vi kan sikre en bedre og bredere repræsentation i det danske medielandskab.

Med Nothing About Us, Without Us vil Jødisk Informationscenter og Mino Danmark ikke blot undersøge underrepræsentation af minoriteter i medierne, men dykke dybt ned i hvordan minoritetsgrupper repræsenteres, hvilken effekt underrepræsentationen og misrepræsentationen har på minoritetsetniske danskeres identitetsdannelse og oplevelse af at høre til, og hvorfor en nuanceret og inkluderende repræsentation er så vigtig.

Og så vil vi diskutere, hvordan vi kan arbejde for at sikre, at fremtidens journalistik bliver mere repræsentativ og nuanceret og i højere grad afspejler den danske demografi og alle de forskellige liv, historier, erfaringer og ekspertiser, der sameksisterer i Danmark i dag.