Tror jøder på liv efter døden?

Religion

Findes der et efterliv i jødedommen?

Små sten på toppen af en jødisk gravsten

I Jødedommen findes der ikke et entydigt svar på, hvad liv efter døden betyder. Sjælens udødelighed, den kommende verden og opstandelsen af de døde har alle en fremtrædende plads i jødisk tradition, men hvad disse ting er, og hvordan de relaterer sig til hinanden, har altid været tvetydigt.

Årsagen er sandsynligvis den, at jødedommen anser livet her på jorden som det væsentlige og beskæftiger sig meget lidt med, hvad der måtte komme herefter. De fleste jødiske ideer om livet efter døden stammer fra tiden efter, at biblen er blevet samlet. I Bibelen er der kun antydninger. I den senere rabbinske litteratur er der ideer om, hvem der vil genopstå, hvornår det vil ske, og hvad der vil ske, men det er kun filosofiske ideer. 

Nogle kilder indebærer, at de dødes opstandelse vil forekomme under den messianske æra. Andre peger på, at opstandelsen vil følge efter messiansk tid. 

Den kommende verden (Olam Haba) er den mest nærværende jødiske eskatologi. Det fremgår af rabbinske kilder, at det er den ultimative belønning for såvel jøder som for alverdens retfærdige. Da vi ikke kender den egentlige sandhed, er spørgsmålet om, hvordan vi forstår livet efter døden meget afhængig af en personlig opfattelse. For der findes ikke noget dogme.

Emne