cora døving

Webinar: Cora Alexa Døving

Konferencen Nothing About Us, Without Us er et samarbejde mellem Jødisk informationscenter og Mino Danmark, der undersøger repræsentationen af etniske minoriteter i danske medier. I dette webinar kan du opleve forsker Cora Alexa Døving

TALK MED CORA ALEXA DØVING

Cora Alexa Døving er forsker ved Center for studier af Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo. Hendes forskningsfelt er minoritets- og majoritetsrelationer og de sidste år har hun publiceret artikler om temaer som racisme, antisemitisme og islamofobi, og med fokus på repræsentationen af jøder i samtidens norske medier og racialisering af muslimer i Norge. Hun leder i øjeblikket forskningsprojektet "Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway".