Hvem er jøde?

Religion

Hvem og hvornår er man jøde?

Fire generationer af jødiske kvinder

Man er jøde når man er født af en jødisk mor. Det er den traditionelle opfattelse i jødedommen. Den jødiske opfattelse er at jødedommen er den bedste religion for jøder, men at der er andre veje til Gud. Det har bevirket at jødedommen i det store og hele ikke har dyrket mission og har faktisk gjort det ganske vanskeligt at konvertere til jødedommen. Det er dog vigtigt at konstatere at hvis man først er konverteret til jødedommen betragtes man helt og fuldt som jøde og for en konverteret kvinde betyder det blandt andet at hendes børn er født som jøder.

I vor tid findes der retninger i jødedommen der gør vejen til en konvertering en del lettere end den vej den ortodokse jødedom traditionelt har fastholdt.