Bykort forside

Foredrag ud af huset

Er I et museum, kulturinstitution eller en organisation, der ønsker besøg hos jer med et oplæg om jødisk liv, kultur eller historie, så kan du booke en fordragsholder her.

Når I booker et foredrag, sender Jødisk Informationscenter en af sine dygtige foredragsholdere til jeres institution med et oplæg tilpasset jeres ønske. Her vil I kunne opleve et møde med den jødiske religion, kultur og historie, der er mere end 2000 år gammel. Vores foredrag er en unik mulighed for at stille spørgsmål og lære om jødisk liv i Danmark, der har rødder helt tilbage fra 1600-tallet, og samtidig få et indblik i livet som religiøs og kulturel minoritet i Danmark. 

Det praktiske

Målgruppe: Museer, kulturinstitutioner, organisationer mm. 

Varighed: 1 time - 1,5 time (alt efter aftale)

Pris: Prisen varierer efter rejselængde, da JIC har hovedsæde i København (mellem 2000 kr - 5000 kr eks. transportomkostninger). 

Booking

Skriv til os senest en måned før det ønskede besøg, så vil vi undersøge mulighederne og pris for besøg.

*Vi forsøger så vidt muligt at møde forespørgslerne, men det er desværre ikke altid, at vi har mulighed for at sende en underviser grundet rejsetid og logistik*

Oplys følgende til mail jic@mosaiske.dk

  • Navn (kontaktperson)
  • Institution samt adresse for lokationen
  • Mailadresse
  • Mobilnummer
  • Forventet målgruppe og deltagerantal 
  • Emneønske(r), se emner herunder eller kom selv med et foreslag, hvis der er et særligt tema I er interesseret i.
  • Datoønsker (tid og dato - minimum to)

Foredragsemner

400 år med jøder i Danmark

I dette foredrag ser vi på, hvordan jøderne gennem tiderne har bidraget til det omgivende danske samfund, og hvordan det danske samfund ligeledes har haft betydning for jødisk liv i Danmark. I dag er jøderne en del af det danske samfund, men der er stadig problematikker forbundet med at være en religiøs minoritet i Danmark. Vi tager dig med på en 400 år lang rejse igennem jødisk historie i Danmark.

Flugt og traumer på tværs af generationer

Med afsæt i sin erindringsbog Min sjæls vandmærke fortæller Mirjam Capelle sin families historie. Hendes mors flugt til Sverige i oktober '43, lillebroren der bliver gemt hos venner i Danmark og oldefarens deportation til Theresienstadt. Alt gik tilsyneladende godt, men traumerne sætter sine spor og præger familien i generationer. Mirjam Capelle har baggrund som psykolog, Min sjæls vandmærke er hendes debutbog.

Jødedom og ritualer

Bliv klogere på den jødiske religion gennem religiøse genstande, skikke og ritualer. Hvordan adskiller jødedommen sig fra andre religioner? Jødedommen er både anderledes, men har også mange ligheder med kristendom og islam. I foredraget kan du blive klogere på, hvorfor jøder har en kalot på hovedet, hvad  det vil sige at spise kosher, hvad shabbat indebærer og mange andre skikke og praksisser. 

Flugt og forfølgelse

Forfølgelse har altid været et grundvilkår i jødernes historie. Vi ser på hvordan og hvorfor fordomme om jøder og antisemitisme har udviklet sig og er kommet til udtryk i forskellige perioder, og hvilken betydning det har haft -og har i dag. Har vi lært af historien? Kan man lære af historien? Hvilken betydning havde oktober 1943 for de danske jøder og for det danske samfund generelt, og hvordan skal vi forstå antisemitisme i dag så mange år efter?

Dansk jøde i dag

Hvordan er det at være en del af en religiøs minoritet, og kan man være både dansk og jøde? Hvilken rolle spiller den jødiske identitet i hverdagen? Er der udfordringer forbundet med at være jøde - hvilke? Hvordan takler jøderne de udfordringer? Dette foredrag tager udgangspunk i ovenstående spørgsmål, når vi sammen undersøger identitetsspørgsmålet gennem et jødisk perspektiv.