#AMOS - Ny rapport

Initiativet #AMOS er netop udkommet med en ny rapport, der kortlægger og undersøger antisemitisme i den brede samtale på Facebook.

AMOS

#AMOS - Alliancen mod online antisemitisme

#AMOS er et initiativ skabt i samarbejde mellem Jødisk Informationscenter, Nordic Safe Cities, Analyse & Tal og Common Consultancy. #AMOS er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen og har til formål at undersøge og forstå antisemitisme  på sociale medier for at kunne udvikle og gennemføre forebyggende indsatser. Læs mere om initiativets baggrund her.

Ny rapport

Igennem en innovativ big-data analyse, udviklet af partnerkredsen samt førende eksperter på området, kan vi nu offentliggøre den hidtil største kvantitative undersøgelse af antisemitisme på Facebook i Danmark. Her vil du kunne læse, hvordan antisemitisme ser ud online i en dansk kontekst, hvordan det bevæger sig, og hvornår det dukker op. Du vil blive klogere på hvilke debatter, som fungerer som katalysator, samt hvilke dynamikker og kontekster, der omgiver antisemitisk indhold.

Rapporten viser, at hver 10. kommentar, hvor jøder nævnes, er hadefuld. Ligeledes viser rapporten, at antisemitisk sprogbrug ikke kun dukker op ved ét bestemt emne eller fra én bestemt gruppe. Undersøgelsen dækker data fra maj 2021 til maj 2023. 

Rapporten er udarbejdet af Analyse & Tal og Common Consultancy.

Læs rapporten herunder