Jødisk Informationscenter søger virkshomhedspraktikant

Jødisk Informationscenter søger virksomhedspraktikant med erfaring for formidling og undervisning til varetagelse og udvikling af informationscentrets besøgstjeneste. Har du erfaring med didaktik og formidling, og har du lyst til at prøve dine kræfter af i en dynamisk organisation så læs med!

Tekst hvor der står 'Jødisk Informationscenter søger virksomhedspraktikant' på lyserød og hvid baggrund

Som en del af vores team vil du spille en afgørende rolle i at sikre varetagelsen og udviklingen af informationscentrets besøgstjeneste. Du vil indgå i et tæt samarbejde med dedikerede kolleger i et miljø præget af en uformel omgangstone og et højt fagligt niveau.

Om jobbet

Hos Jødisk Informationscenter sætter vi ansigt på de danske jøder, når vi i vores besøgstjeneste formidler jødisk historie, religion og liv i dag. Besøgstjenesten omfatter både oplæg og undervisning inde i synagogen, samt ude på skoler og foreninger mm. Jødisk Informationscenter har et korps af dygtige undervisere, som varetager undervisningen ud fra forskellige undervisningsforløb.

Som praktikant i Jødisk Informationscenter vil du have medansvaret for:

  • Udviklingen et nyt ung-til-ung projekt: du skal være med til at udvikle og igangsætte en indsats for at rekruttere unge som undervisere i besøgstjenesten.
  • Opkvalificering af undervisere: medtænker på en train-the-trainer indsats med opkvalificerende workshops og supervision af besøgstjenestens undervisere.
  • Driften af besøgstjenesten: du kommer til at være med til at varetage den daglige drift af besøgstjenesten, fra registrering af bookinger til skemalægning af vagtplaner.  

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant faglighed indenfor undervisning, didaktik eller pædagogik som du kan bidrage med til vores lille, men meget ambitiøse center.

Derudover forestiller vi os, at du:

  • er en dygtig organisator og er i stand til at overskue mange bolde på én gang
  • har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • har et kendskab til jødedommen
  • har gerne erfaring med projektledelse
  • er nysgerrig og opsøgende i udviklingen af dine opgaver

Om Jødisk Informationscenter

Jødisk Informationscenter er et informations- og videnscenter etableret med det formål at forebygge antisemitisme. Jødisk Informationscenter blev oprettet af Københavns Kommune i kølvandet på terrorangrebet på Københavns Synagoge i 2015, med den grundlæggende opgave at nedbryde fordomme og forebygge antisemitisme ved at informere om og undervise i jødedom, jødisk historie og jødisk liv samt bygge bro mellem minoriteter. Vores arbejde er alsidigt og omhandler bl.a. udvikling af undervisningsmateriale og informationskampagner, vidensdeling og ekspertydelse, samt planlægning og afvikling af diverse arrangementer. Med nytænkning og faglig ballast formidler vi viden om den dansk-jødiske minoritet, hvorledes et mangfoldigt jødisk liv leves, og hvordan udfordringerne for jødisk liv i det 21. århundrede håndteres.

Kontakt og ansøgning

Send din ansøgning med CV til ef@mosaiske.dk senest torsdag den 1. februar 2024. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af informationscentret, Emma Pretzmann, på telefonnummer 5377 0052.

Start 1. marts eller snarest derefter. Praktikstedet er Krystalgade 12, 1172 København K

Du vil forud for start skulle sikkerhedsgodkendes af PET.