Jødedom, køn og seksualitet

Kultur og identitet

Hvordan jødedommen forholder sig til kønsidentitet og seksualitet?

jøder til pridefestival med regnbue kalotter på

Som alle andre religioner forholder jødedommen sig til, hvad der er på samfundets dagsorden. I de seneste årtier har kønspolitik og seksuelle minoriteters rettigheder været på samfundets dagsorden. Der er ikke ét endegyldigt svar på, hvordan jødedommen forholder sig til homoseksualitet. Jødedommen er nemlig ikke én fasttømret størrelse, men har mange grene, der forholder sig til homoseksualitet på vidt forskellige måder. 

Da de bibelske bøger blev nedskrevet, havde man ikke en moderne forståelse af seksualitet – endsige homoseksualitet.

I Tredje Mosebog udlægges jødernes seksualmoral, og det forstås traditionelt som stedet, der bl.a. forbyder homoseksualitet. Der står: ”Du må ikke ligge med en mand, som man ligger med en kvinde; det er afskyeligt” (3. Mos. 18.22). 

Se jøderne til Copenhagen Pride her 

I forhold til bibelverset er det vigtigt at forstå, hvem der tales til og hvad der tales om. Bibellæserne har historisk set været mænd, så når der står ”du må ikke ligge med en mand”, har man forstået det således, at sex mellem to mænd er forbudt. Der er ikke et tilsvarende, eksplicit forbud i Biblen rettet mod kvinder, selvom den ortodokse fortolkning også forbyder, at kvinder har sex med kvinder. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at Biblen forbyder homoseksuelle handlinger, ikke homoseksualitet.

Forbuddet mod homoseksuelle handlinger i den jødiske tradition kan have mange årsager. Én af årsagerne kan være, at man i et homoseksuelt forhold ikke kan opfylde buddet om at reproducere sig: ”bliv frugtbare og talrige, så at I fylder jorden” (2. Mos.1.28).

Ifølge den ortodokse retning inden for jødedommen anses homoseksuel adfærd som forbudt. Som alle andre steder, findes der samfund og menigheder, som ikke udviser stor forståelse for homoseksuelle individer, men der findes også mange ortodokse rabbinere, der forsøger at balancere biblens forbud med en stor forståelse. For eksempel har den tidligere engelske overrabbiner, Jonathan Sacks, skrevet: ”Medfølelse, sympati, empati og forståelse er alle væsentlige elementer i jødedommen. De er, hvad homoseksuelle jøder, der bekymrer sig om jødedommen, har brug for fra os i dag”

Den konservative retning inden for jødedommen har historisk hældt mod et forbud mod homoseksualitet. Men i juni 2012 accepterede den amerikanske gren af konservativ jødedommen homoseksuelle ægteskabsceremonier ved afstemning. 13 stemte for, ingen stemte imod. Den rabbinske forsamling, der stemte, udtalte: 

"Jødedommen ser ægteskab som et helligt ansvar, ikke blot mellem de to partere, men mellem parret og det større samfund. Ligegyldigt om det er mellem personer med samme eller forskelligt køn, anerkender og fejrer vores bevægelse disse ægteskaber."

Reform og liberal-jødiske bevægelser afviser det traditionelle syn i jødisk lov mod homo- og bi-seksualitet. Derfor ordinerer de homo- eller biseksuelle mænd og kvinder til at blive rabbinere og kantorer. Reformbevægelsen mener, at forbuddet i 3. Mosebog er et forbud mod en særlig type tempelprostitution, som de bibelske jøders naboer, Kanaanæerne, praktiserede som del af deres frugtbarhedskult. 

Det jødiske ægteskab

I jødedommen er ægteskab og skilsmisse juridiske institutioner. Et jødisk ægteskab kan kun foretages mellem en jødisk mand og en jødisk kvinde. En jødisk mand og en ikke-jødisk kvinde, en jødisk kvinde og en ikke-jødisk mand, to jødiske mænd eller to jødiske kvinder, kan altså ikke indgå et officielt jødisk ægteskab ifølge den ortodokse retning. I mange ortodokse synagoger vil rabbinerne dog gerne give en velsignelse, selvom det homoseksuelle par må vies på et rådhus. 

Men i nogle konservative og i de fleste reformmenigheder vier man gerne homoseksuelle par. 

LGBTQ+ og jødedom 

Som i alle andre samfund og grupper er LGBTQ+-rettigheder en vigtig dagsorden, og der findes utallige jødiske LGBTQ+ bevægelser. 

Blandt andet Keshet i England (som betyder regnbue), som er en engelsk organisation der arbejder for lige og fulde rettigeheder og inklusion for LGBTQ-personer i jødisk liv. Keshet er ledt af LGBTQ person og heteroseksuelle og arbejder for at kultivere inklusion i alle dele og i alle jødiske samfund. 

I USA og Canada arbejder organisationen Eshel for at skabe accept og forståelse for LGBTQ personer og deres familier i ortodokse jødiske samfund. Det gør de blandt andet gennem uddannelse og sociale netværk mellem individer og institutioner.

Emne