cora døving

Nothing About Us, Without Us: Repræsentation af etniske minoriteter i medierne 3

-

Konferencen Nothing About Us, Without Us er et samarbejde mellem Jødisk informationscenter og Mino Danmark, der undersøger repræsentationen af etniske minoriteter i danske medier. Til det tredje arrangement i rækken d. 3. oktober 2022 inviterer vi Cora Alexa Døving i Zoom-studiet til en samtale om under- og misrepræsentation af etniske minoriteter i mediebilledet.

OM KONFERENCEN

I april 2022 udgav Roskilde Universitet og Ansvarlig Presse en rapport, der viser den drastiske underrepræsentation af borgere med etnisk minoritetsbaggrund: Mens etniske minoriteter udgjorde 14% af den danske befolkning i 2021, udgjorde de blot 3,5% af nyhedskilderne i de undersøgte medier. For kvindelige minoritetskilder er underrepræsentationen endnu højere.

Men hvor den statistiske underrepræsentation af etniske minoriteter efterhånden er veldokumenteret, er konkrete og brugbare løsningerne på problematikken sværere at finde.

Gennem en række arrangementer over efteråret, vil Nothing About Us, Without Us sætte journalistikkens rolle og ansvar i repræsentationen af etniske minoriteter i medierne under lup og samler faglige eksperter, meningsdannere, og journalister til konstruktive samtaler om, hvordan vi kan sikre en bedre og bredere repræsentation i det danske medielandskab.

Med Nothing About Us, Without Us vil Jødisk Informationscenter og Mino Danmark ikke blot undersøge underrepræsentation af minoriteter i medierne, men dykke dybt ned i hvordan minoritetsgrupper repræsenteres, hvilken effekt underrepræsentationen og misrepræsentationen har på minoritetsetniske danskeres identitetsdannelse og oplevelse af at høre til, og hvorfor en nuanceret og inkluderende repræsentation er så vigtig.

Og så vil vi diskutere, hvordan vi kan arbejde for at sikre, at fremtidens journalistik bliver mere repræsentativ og nuanceret og i højere grad afspejler den danske demografi og alle de forskellige liv, historier, erfaringer og ekspertiser, der sameksisterer i Danmark i dag.

TALK MED CORA ALEXA DØVING

Det første arrangement i konferencerækken løber af stablen d. 3. oktober 2022 kl. 19:00, hvor vi inviterer Cora Alexa Døving i Zoom-studiet til en samtale om under- og misrepræsentation af etniske minoriteter i mediebilledet. 

Cora Alexa Døving er forsker ved Center for studier af Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo. Hendes forskningsfelt er minoritets- og majoritetsrelationer og de sidste år har hun publiceret artikler om temaer som racisme, antisemitisme og islamofobi, og med fokus på repræsentationen af jøder i samtidens norske medier og racialisering af muslimer i Norge. Hun leder i øjeblikket forskningsprojektet "Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway".

TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG. ZOOM LINK TILSENDES UNDER FACEBOOK EVENTET FØR EVENT-START. 

Se Facebook event her

Link til Zoom 

Information

Sted
Online på Zoom
Tidspunkt
Mandag d. 3. oktober kl. 19:00-20:30
Tilmelding
Ikke nødvendig
Pris
Gratis